Products Tab

A RKS Geradores é uma empresa que está no mercado proporcionando os geradores de energia elétrica mais eficientes e silenciosos para atender a todas as demandas

[gsf_product_tabs tabs_align=”tabs-center” products_per_page=”10″ is_slider=”on” rows=”2″ nav_position=”nav-bottom-center” nav_style=”nav-circle-icon” product_animation=”bottom-to-top” columns=”3″ columns_md=”2″ columns_sm=”2″ columns_xs=”1″ columns_mb=”1″ product_tabs=”%5B%7B%22tab_title%22%3A%22All%20products%22%2C%22show%22%3A%22all%22%2C%22orderby%22%3A%22date%22%2C%22order%22%3A%22DESC%22%7D%2C%7B%22tab_title%22%3A%22New%20products%22%2C%22show%22%3A%22new-in%22%2C%22orderby%22%3A%22date%22%2C%22order%22%3A%22DESC%22%7D%2C%7B%22tab_title%22%3A%22Sale%20off%20products%22%2C%22show%22%3A%22sale%22%2C%22orderby%22%3A%22date%22%2C%22order%22%3A%22DESC%22%7D%2C%7B%22tab_title%22%3A%22Popular%20products%22%2C%22show%22%3A%22featured%22%2C%22orderby%22%3A%22date%22%2C%22order%22%3A%22DESC%22%7D%5D”]